Chính sách bảo mật thanh toán

1. Mục đích áp dụng

Hệ thống thanh toán thẻ trên website shop.camhanhtrinh.com.vn  được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”), theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của khác hàng đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

2. Quy định cụ thể

  • Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:
    • Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do Let’s Encrypt cấp.
    • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
  • Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán áp dụng với khách hàng:
    • Khách hàng truy cập vào website thông qua giao thức HTTPS.
    • Khách hàng chuyển sang thanh toán trực tuyến thông qua trang chính thức của ngân hàng của khách hàng lựa chọn.

thanh toán thẻ trên camera hành trình VAVA